Xã Ba Trại Tổ chức Hội nghị sơ kết và trao giải cuộc thi “Xây dụng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” quý IV năm 2023

21/12/2023 09:33

Ngày 18/12/2023, Ban chỉ đạo cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” xã Ba Trại đã tổ chức kiểm tra, chấm điểm cuộc thi Quy IV năm 2023 tại 10 thôn trên địa bàn xã.

2f3d729294a43cfa65b5.jpg

Tại Hội nghị Ông: Nguyễn Tạ Tấn Phó CT UBND xã Trưởng ban TC cuộc thi đã thay mặt UBND xã lên Báo cáo sơ kết cuộc thi“Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” quý IV năm 2023.