Khen thưởng các tập thể, cá nhân xã Ba Trại trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội

28/11/2023 13:46

Sáng ngày 22/11/2023, tại UBND xã Ba Trại, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ba Vì đã phối hợp với Lãnh đạo UBND xã, các Hội đoàn thể ủy thác vay vốn tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Ba Trại đã chỉ đạo Ban giảm nghèo và các Hội đoàn thể tích cực triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn kịp thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn vốn vay. Đến ngày 07/11/2023 tổng dư nợ tín dụng chính sách tại xã đạt 44.881 triệu đồng với 906 hộ vay, thông qua 4 tổ chức hội đoàn thể là hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên quản lý với 22 tổ Tiết kiệm và vay vốn. Chất lượng nguồn vốn đảm bảo không để phát sinh nợ quá hạn.

            Đ/c Nguyễn Tạ Tấn – phát biểu tại buổi khen thưởng

Để động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong hoạt động tín dụng chính sách, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2984/QĐ-NHCS ngày 02/11/2023 về việc thưởng bằng tiền cho các tập thể, cá nhân. Theo đó trong dịp này tại xã Ba Trại đã có 1 tập thể và 8 cá nhân được khen thưởng với số tiền 10,5 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ nguồn kinh phí của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Hà Nội.

 Số lượng các tập thể cá nhân được khen thưởng còn hạn chế, tuy nhiên sẽ tạo động lực cho các tập thể và cá nhân trong thời gian tới tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích trong việc triển khai hoạt động tín dụng chính sách, góp phần cho xã Ba Trại thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Đào Kim Dung (NHCSXH huyện)