Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Ba Trại

09/06/2021 10:20

Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Ba Trại

Ngày 20/8/2020, Ban đại diện hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ba Vì đã có buổi làm việc tại xã Ba Trại, kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách thực hiện tại xã năm 2020. Tham dự buổi kiểm tra có đồng chí Nguyễn Ngọc Tú, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn, thành viên Ban đại diện HĐQT- Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc NHCSXH huyện - thành viên, đồng chí Nguyễn Đức Dần, Chủ tịch UBND xã Ba Trại - thành viên.

 

Tại buổi làm việc, Ban giảm nghèo xã Ba Trại đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách 8 tháng đầu năm 2020, qua đó nêu rõ: Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND, Ban giảm nghèo xã đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách trên địa bàn xã. Với 10 chương trình tín dụng ưu đãi đang triển khai, dư nợ đến thời điểm kiểm tra đạt 36.535 triệu đồng, tăng 4.800 triệu đồng so với đầu năm (tỷ lệ tăng trưởng 15,1%), cho gần 900 hộ vay vốn, với 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận uỷ thác vay vốn là: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên thông qua 22 tổ TK&VV hoạt động ở các thôn, khu dân cư liền kề. Chất lượng tín dụng đảm bảo không có nợ quá hạn. Hoạt động giao dịch lưu động được thực hiện tại UBND xã đã tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn dễ dàng, thuận lợi từ đó có điều kiện để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đoàn kiểm tra của Ban đại diện HĐQT cũng đã đi thăm mô hình phát triển kinh tế của 2 hộ vay tại thôn 6 xã Ba Trại là hộ Trương Văn Hiện và hộ Lê Thị Thúy mỗi hộ vay 50 triệu đồng để phát triển nghề trồng cây ăn quả, chăn nuôi bò, lợn, tạo việc làm cho người lao động. Các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

 

Hộ ông Trương Văn Hiện thôn 6 xã Ba Trại phát huy hiệu quả từ nguồn vốn vay NHCSXH huyện Ba Vì

Qua kiểm tra thực tế, thông qua báo cáo và các ý kiến thảo luận, Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Ban giảm nghèo xã Ba Trại, các Hội đoàn thể uỷ thác vay vốn và các Tổ TK&VV trong hoạt động tín dụng chính sách thời gian qua. Đồng thời khẳng định trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân nhất là hộ nghèo và đối tượng chính sách, những người yếu thế trong xã hội thì tín dụng ưu đãi thông qua NHCSXH trở thành “bà đỡ”, “phao cứu cánh” giúp nhân dân trên địa bàn có vốn phát triển kinh tế, sản xuất chăn nuôi tốt hơn tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Để hoạt động tín dụng chính sách tại xã Ba Trại phát huy hiệu quả cao hơn nữa đoàn kiểm tra cũng đề nghị: Đảng uỷ, UBND xã tiếp tục quan tâm và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 30- CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của Hội đoàn thể, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ TK&VV trong việc bình xét đối tượng vay vốn và quản lý vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, là cầu nối truyển tải hoạt động tín dụng chính sách đến người dân hiệu quả để “không ai bị bỏ lại phía sau” góp phần thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

NHCSXH huyện