Đại hội Hội Nạn nhân Chất độc da cam xã Ba Trại lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

03/07/2023 07:10

Ngày 28/6/2023, Hội Nạn nhân Chất độc da cam xã Ba Trại đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có bà Trần Thị Hoan – Chủ tịch Hội Nạn nhân Da cam huyện Ba Vì; các đồng chí Thường trực Đảng, lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND xã và các hội viên Hội Nạn nhân Chất độc da cam xã Ba Trại.

           Cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược mặc dù đã đi qua nhưng những hậu quả để lại rất nặng nề. Bên cạnh những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc thì không ít người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và phải chịu những di chứng. Đầu nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nạn nhân Chất độc da cam xã Ba Trại có 30 nạn nhân Da Cam được hưởng trợ cấp xã hội, Trong nhiệm kỳ duy trì hoạt động của 2 chi hội, kết nạp bổ sung 5 hội viên; từ trần 5 hội viên; đến nay toàn hội có 31 hội viên, trong đó 17 hội viên là nạn nhân da cam, 14 hội viên tự nguyện.

Bà Trần Thị Hoan – Chủ tịch Hội Nạn nhân Da Cam Huyện Ba Vì tặng hoa chúc mừng Đại hội