Xã Ba Trại thực hiện tốt tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách

29/12/2023 09:34

Xã Ba Trại thực hiện tốt tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Trong năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, các tổ chức chính trị- xã hội xã Ba Trại đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến với hộ nghèo và đối tượng chính sách góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

4 tổ chức chính trị- xã hội tham gia ủy thác vay vốn là Hội phụ nữ, Hội Nông dân, hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCSHCM, duy trì và quản lý 22 Tổ Tiết kiệm và vay vốn( TK&VV) tại các thôn trên địa bàn. Đến nay, đang có 882 hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với số tiền 45 tỷ 641 triệu đồng, tăng 5 tỷ 664 triệu đồng so với năm 2022. Trong đó Hội Phụ nữ quản lý 12 tổ TK&VV với số tiền 26 tỷ 057 triệu đồng, Hội Nông dân quản lý 7 tổ TK&VV với số tiền 13 tỷ 885 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh quản lý 2 tổ TK&VV với số tiền 4 tỷ 109 triệu đồng, Đoàn TNCSHCM quản lý 1 tổ TK&VV, số tiền 1 tỷ 590 triệu đồng. Chất lượng tín dụng đảm bảo không có nợ quá hạn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách lãi suất thấp, thời gian dài, không phải thế chấp tài sản đã thực sự trợ lực kịp thời giúp cho nhân dân có điều kiện đầu tư sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã./.

Phùng Đăng Toàn(NHCSXH huyện)