CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày đăng 26/11/2021 | 11:16  | Lượt xem: 887
Niêm yết công khai thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả UBND xã Ba Trại

UBND huyện Ba Vì tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính năm 2020

Ngày đăng 09/06/2021 | 10:12  | Lượt xem: 29
Sáng ngày 30/12, Tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Vì...
Tin tức theo chuyên mục ideiglenesen nem elérhető.
LIÊN KẾT WEB SITE