Ngân hàng CSXH huyện: Tập huấn nghiệp vụ vay vốn tín dụng chính sách

Ngày đăng 19/06/2024 | 13:51  | Lượt xem: 719
Trong ngày 29/5/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Vì tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ vay vốn tín dụng chính sách cho các đại biểu là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của các xã: xã Minh Quang, xã Ba Vì và xã Ba Trại.

Tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày đăng 11/06/2024 | 17:01  | Lượt xem: 6
Tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách

Ngày đăng 11/06/2024 | 16:28  | Lượt xem: 12
Tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách xã Ba Trại

Tuyên truyền, niêm yết công khai Kế hoạch thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo theo quy định tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023

Ngày đăng 24/05/2024 | 09:09  | Lượt xem: 5
Căn cứ Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HDND Thành phố, trong đó tại Phụ lục 07 về Quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân thành phố Hà Nội của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

THƯ NGỎ THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Ngày đăng 17/05/2024 | 09:38  | Lượt xem: 0
Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” Mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giờ phút hiểm nghèo mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời.

Ngân hành Chính sách xã hội huyện giải ngân hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND, Kế hoạch Liên tịch số 24/KHLT-UBND-MTTQ

Ngày đăng 17/05/2024 | 08:48  | Lượt xem: 9
Từ ngày 07/04 đến ngày 07/05, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Vì triển khai giải ngân thực hiện Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố về quy định việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW theo Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Ba Trại

Ngày đăng 17/05/2024 | 08:44  | Lượt xem: 9
Ngày 29/10/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Xã Ba Trại thực hiện tốt tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Ngày đăng 29/12/2023 | 09:34  | Lượt xem: 21
Trong năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, các tổ chức chính trị- xã hội xã Ba Trại đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến với hộ nghèo và đối tượng chính sách góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Xã Ba Trại Tổ chức Hội nghị sơ kết và trao giải cuộc thi “Xây dụng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” quý IV năm 2023

Ngày đăng 21/12/2023 | 09:33  | Lượt xem: 6
Ngày 18/12/2023, Ban chỉ đạo cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” xã Ba Trại đã tổ chức kiểm tra, chấm điểm cuộc thi Quy IV năm 2023 tại 10 thôn trên địa bàn xã.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xã Ba Trại trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Ngày đăng 28/11/2023 | 13:46  | Lượt xem: 11
Sáng ngày 22/11/2023, tại UBND xã Ba Trại, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ba Vì đã phối hợp với Lãnh đạo UBND xã, các Hội đoàn thể ủy thác vay vốn tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.
Tin tức theo chuyên mục est temporairement indisponible.
LIÊN KẾT WEB SITE