HƯỚNG DẪN VỀ 07 CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CÔNG DÂN THAY THẾ SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ

Ngày đăng 15/03/2023 | 09:30  | Lượt xem: 31
. Phương thức sử dụng Căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú

TIẾP NHẬN, PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Ngày đăng 12/12/2022 | 11:20  | Lượt xem: 28
UBND xã Ba Trại mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.